Insinööri- ja arkkitehtuuri-toimisto

Ota yhteyttä!

Yli 20 vuoden ammattitaidolla

Ota yhteyttä!

Yli 20 vuoden ammattitaidolla

Ota yhteyttä!

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu, rakennesuunnittelu, vastaavan työnjohtajan palvelut sekä muu rakennusalan konsultointi

Valvorak Oy tarjoaa ammattitaitoista rakennusalan konsultointipalveluja. Toimimme koko Suomen alueella. Palvelemme omakotitalorakentajia, ammattirakentajia, yrityksiä sekä taloyhtiöitä.

Palvelumme

 • Projektinjohtopalvelu

 • Arkkitehtisuunnittelu

 • Pääsuunnittelu

 • Rakennesuunnittelu

 • LVI-suunnittelu

 • Valvonta

 • Vastaavan työjohtajan tehtävät

 • Kvv- ja iv- vastaava työnjohto

 • Kosteudenhallintakoordinaattori

 • Hulevesisuunnittelu

 • Kustannusarviot (investointitukihakemuksiin)

Vastaava työnjohtaja – monessa mukana

Jokaisella sellaisella rakennustyömaalla, jolla tarvitaan rakennuslupa tai muuta vastaavaa valvontaa, tulee olla vastaava työnjohtaja. Vasta kun tiedossasi on ammattitaitoinen vastaava työnjohtaja, voit aloittaa rakennustyöt.

 

Tehtävä ei ole suinkaan nimellinen, vaan vaatii paljon vastuuta ja valvontaa. Kirjallisella sopimuksella määritellään kunkin työmaan tehtävät erikseen. Vastaava työnjohtaja ilmoittaa rakennusvalvontaviranomaisille rakentamisen aloittamisesta sekä valvoo rakennusluvan ja rakennusmääräysten täyttymisestä. Myös rakennusaikana tapahtuvat virheet oikaistaan ja korjataan.

 

Vastaava työnjohtaja valvoo, että katselmukset ja tarkastukset tehdään ajoissa sekä työvaiheet asianmukaisesti. Myös kaikki tarvittavat asiakirjat ovat rakennustyömaan työnjohtajan huolehdittavana.

Rakennesuunnittelu ammattitaidolla

Hyvällä rakennesuunnittelulla vältetään vääristä ratkaisuista aiheutuvat riskit ja pidennetään rakennuksen elinkaarta. Korjaamisen ajankohdan, laajuuden ja menetelmien tarkalla valitsemisella ja suunnitelmallisella tekemisellä on suuret vaikutukset rakennuksen käyttöikään sekä sen kustannuksiin.

 

Rakennesuunnittelijan tehtäviin kuuluvat mm. perustus-, runko-, ja rakennejärjestelmien suunnittelu, rakenteiden lujuustarkastelut sekä rakennuksen toteutettavuudesta ja rakennusteknisestä toimivuudesta huolehtiminen. Rakennesuunnitelmasta käyvät ilmi kaikki työmaan tarvitsemat tiedot perustuksista vesikattoon asti.

Referenssikohteet